Menu

Önbizalom-növelés

Párkapcsolat és önbizalom

A nők döntő többsége meghitt, támogató, nyugodt és harmonikus párkapcsolat után vágyik.

Persze vannak kivételek, de azok valószínűleg olyan szélsőséges lelki problémákkal küzdenek, melyek miatt képtelenek egy ilyen emberi párkapcsolat kialakítására.Ezeknél a nőknél általában hiányzik a reális önismeret, téves elképzeléseket alakítottak ki magukról, és valószínűleg úgy érzik, hogy ha kihívóan, feltűnően viselkednek, azzal felhívhatják magukra a figyelmet, és csak így kaphatnak valódi elismerést.

Van még egy másik típusa a nőknek: a 21. századi „büszke” szingli, aki már a reményét is feladta, hogy egy boldog párkapcsolat részese lehet, hogy igazi párra lelhet, hisz’ annyi csalódás érte már őt. Ő már önmaga előtt is tagadja annak az ősi ösztönnek a létét, amely tudat alatt családalapításra sarkallná őt.

De most csak azokról a nőkről akarok írni, akik a természetből fakadó, igazán emberi párkapcsolat modelljének hívei.

Nézzük, miért is vágynak erre!

Egy nagy gondolkodó, L. Ron Hubbard szavaival szeretnék rávilágítani az okokra:

“… úgy tűnik, egy emberi lény nem teljes az ellenkező nem egy tagjával folytatott kapcsolat nélkül. Ez a kapcsolat az a forrás, melyből mindkét egyén az életerejét meríti…”

Ez az egy mondat megmagyarázza azt a belülről fakadó késztetést, miért vágyik mindenki egy meghitt, támogató és nyugodt párkapcsolat után.

Mivel egy párkapcsolat alapja egy valamilyen alapon kialakult kölcsönösség, ezért az ideális az, ha két önbizalommal teli ember alkot egy párt.

A normális értékrenddel rendelkező emberek arra vágynak, hogy olyan emberrel álljanak kapcsolatban, aki a maga szintjén és világában öntudatos, sikeres, célratörő és magabiztos. Ezt várják el a társuktól is. Ezt várják el akkor is, ha önmaguk önbizalma romokban hever. Ha már neki nincs is, legalább a másiknak legyen…

Hisz akkor számíthat annak támogatására, segítségére és védelmére.

Vizsgáljuk meg azt a helyzetet, ha az egyik fél önbizalommal teli, a másik pedig önbizalom híján van.

Egy ilyen párkapcsolat eleve halálra van ítélve, vagy csak nagy nehézségek árán működtethető, hiszen a kölcsönösség elve semmiképpen sem érvényesül. Az önbizalomhiány miatt ez egyik fél könnyen kiszolgáltatottá és sebezhetővé válik. Az önbizalommal teli partner pedig előbb-utóbb megelégeli a kölcsönösség hiányát, és óhatatlanul megjelenik az életében az a személy, aki – legalábbis látszólag -, képes viszonozni az ő támogatását, segítségét, védelmét.

Önbizalom és párkapcsolat – Harmonikus párkapcsolat

Tehát ha valaki nem szeretné feladni párkapcsolatát, egyszerűen csak azon kell dolgoznia, hogy az önbecsülése helyreálljon, vagy folyamatosan magas szinten legyen.

Ha Ön ebben a helyzetben van, egy nagyon egyszerű gyakorlatias tanáccsal tudok Önnek segíteni:

Ossza fel az életét különféle területekre, mint például a saját test/kinézete/fizikuma, tulajdona/vagyontárgyai, gyermekek/párkapcsolat/család, munkahely/karrier és különféle olyan területek, melyek az Ön életében még jelentősek. Őszintén határozza meg minden terület kapcsán, hogy egy 1-től 10-ig tartó skálán milyen minőségűnek ítéli meg a jelenlegi helyzetét. Fontos, hogy valóban nézzen szembe a reális helyzettel, ne osztályozza se alá, se felé.

Harmonikus párkapcsolat - önbizalom teszt

Miután egy ilyen tükröt állított maga elé, jön a nehezebb feladat. Minden egyes Ön által meghatározott életterületre írja le azt az ideális helyzetet, amely meglétekor elégedett lenne az életével. Az ideális helyzet egy teljes körű, részletes leírása annak az állapotnak, amit az adott területen szeretne valamikor elérni. Ne azt mérlegelje, hogy ez mikor lehetséges, hogy milyen nehézségek lehetnek az elérés során, hanem azt, hogy mire VÁGYIK.

Elismerem, ezt nem egyszerű kidolgozni.

Számos, személyes önbizalomedzés tapasztalata alapján állíthatom, hogy az edzésen résztvevő emberek megharcolnak azért, hogy ezt valóban részletesen leírják. Ám ha ezt valaki nem csinálja végig, esélye sincs arra, hogy elégedetten élje az életét. Ha leírja ilyen módon a vágyait, megnyílik az Ön számára az út, mely a boldog élethez vezet.

Azért ez egyetlen módszer az önbizalom újjáteremtésének, mivel csupán akkor fog napról-napra erősödve, hamvaiból újjáéledni a magunkba vetett hitünk, ha minden nap legalább egy apró lépést teszünk az ideális állapot elérése érdekében.

Párkapsolat és önbizalom - Az önbizalom titkos tükre könyv

Ha Ön a nők azon többségéhez tartozik, akik vágynak a meghitt, támogató és nyugodt párkapcsolat után, Önnek kötelessége azon dolgozni, hogy önbizalma teljes legyen, és ezzel ajándékozza meg párját. Csak akkor várhatja el igazán tőle, hogy ő is nap mint nap dolgozzon ezen, ha Ön példát mutat számára.

Tegye ezt!

Párkapcsolat és önbizalom- Az önbizalom tükre előadás

WordPress › hiba

Súlyos hiba történt a webhelyünkön.

További információ a WordPress hibák megtalálásáról.